Rowerowa Warszawa

Rowerowa Warszawa

Projekty

opublikowano: 2014-05-20 16:08, Mikołaj Pieńkos

Drogi dla rowerów, pasy i kontrapasy rowerowe, łączniki i przejazdy przez skrzyżowania, strefy uspokojonego ruchu – infrastruktury przyjaznej rowerzystom w Warszawie ciągle przybywa. Tutaj znajdziesz projekty nowych inwestycji rowerowych.

Projekty

Dostępne projekty

Zrealizowane |  W realizacji |  W przygotowaniu 

Według Strategii Transportowej Warszawy do osiągnięcia pełnej sieci tras rowerowych potrzeba ok. 900 km dróg i pasów dla rowerzystów. Realizacją tego celu zajmuje się ponad 20 jednostek miejskich. W poszczególnych zakładkach znajdziesz wszystkie koncepcje i projekty rowerowych inwestycji, które będą realizowane w Warszawie w najbliższych latach.

Te, które nie są jeszcze zatwierdzone do realizacji, można ocenić i zgłosić do nich uwagi. Udział rowerzystów w procesie przygotowywania nowych inwestycji rowerowych jest zagwarantowany zapisami „Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy nr 5523/2010 w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu rowerowego”. Podczas prac nad projektami zwracamy się do przedstawicieli środowiska rowerowego z prośbą o uwagi i propozycje, które mogą poprawić projekt. Wszystkie zgłoszenia od Was analizujemy i staramy się wprowadzić niezbędne poprawki.

W przypadku dużych inwestycji drogowych, projekty które tutaj zamieszczamy mogą ulegać zmianom w trakcie budowy. Ostateczna wersja projektu organizacji ruchu, okreslającego m. in. przebieg i oznakowanie drogi dla rowerów, jest zatwierdzana w końcowej fazie budowy - dlatego mogą wystąpić zmiany w stosunku do pierwotnych projektów.